Media
Media

Onze strategische pijlers

8RHK Gezond werkt volgens de strategie van Population Health Management (PHM). Deze strategie heeft als uitgangspunt dat gezondheid voor iedere inwoner iets anders betekent en daarom ook iets anders vraagt. We brengen dit naar de praktijk door te werken vanuit zes verschillende pijlers:

Een regionale (netwerk)organisatie

Die gezamenlijk verantwoordelijkheid kan nemen voor de quadruple aim, passend bij de populatie in de regio.

Een domeinoverstijgend businessmodel

Voor gezondheid in de breedste zin van het woord en inclusief voorinvestering.

Een datagedreven aanpak

Door het gebruik van de juiste data krijgen inwoners wat ze nodig hebben om zo gezond mogelijk te blijven.

Een geïntegreerde data-infrastructuur

Om de juiste beleidskeuzes te kunnen maken en de effecten op gezondheid en zorg te monitoren.

Co-creatie met burgers en professionals

We doen het niet alleen samen met professionals, maar betrekken de inwoners bij alles wat we doen.

Een emergente implementatiestrategie

We realiseren ons dat er al heel veel gebeurt en sluiten zoveel mogelijk aan bij waar al energie zit.

Onze ontwikkelplekken

Sinds 2022 zijn we aan de slag met ontwikkelplekken binnen 8RHK Gezond. Samen met bestaande initiatieven zijn we aan de slag met gezondheidsvraagstukken in deze plekken én tegelijkertijd gaan we anders organiseren, financieren en monitoren.

Acute Zorg West Achterhoek Meer informatie
GEM Doetinchem Meer informatie
Preventie Platform Jeugd Oost Achterhoek Meer informatie
Zorgcorporatie Mariënvelde meer informatie