Sinds 2022 zijn we aan de slag met ontwikkelplekken binnen 8RHK Gezond. Samen met bestaande initiatieven zijn we aan de slag met gezondheidsvraagstukken in deze plekken én tegelijkertijd anders te organiseren, te financieren en te monitoren. Zo ontwikkelen we gezamenlijk nieuwe manieren van werken die passen bij de complexe uitdagingen van deze tijd. 

 

Acute Zorg West Achterhoek

Acute zorg gaat over zorg buiten de normale werktijden; hoe kunnen we de zorg die in de nacht en in de weekenden wordt gegeven aan onze inwoners door de verschillende zorgprofessionals slimmer doen? En wellicht ook wel voorkomen? Dit zijn vragen waaraan in deze ontwikkelplek wordt gewerkt. We zien nu veel mensen op de spoedeisende hulp komen. Dit is voor de inwoner en zijn omgeving geen fijne ervaring. En we hebben in de toekomst het personeel helemaal niet om dit op de huidige manier te blijven organiseren. Dus kunnen we inwoners niet nog beter ondersteunen in de thuissituatie, bijvoorbeeld door voorlichting, mantelzorgondersteuning en slimme technische oplossingen? 

In Acute Zorg West Achterhoek werken o.a. Slingeland, Huisartsenzorg Oude IJssel, Azora, Sensire en GGNet samen.
8RHK Gezond helpt om de cijfers inzichtelijk te maken en denkt mee in het veranderplan.

Meer informatie Acute Zorg West Achterhoek

Op de website van Huiszorgzorg Oude IJssel staat de visie: Regiovisie acute medische zorg West-Achterhoek Startbijeenkomst (huisartsenzorgoudeijssel.nl)

 

GEM Mentale Gezondheid Ecosysteem Doetinchem

Mentale gezondheid gaat over de vraag: 'wat heb jij nodig om je ding te kunnen doen?' Wat als we mensen die vastlopen éérder helpen? Niet pas na een doorverwijzing van een huisarts, maar via gesprekken of hulp in hun eigen wijk? Het project Mental Health Hub in Doetinchem zet de eerste stappen in die richting. De aanpak van GEM (ecosysteem mentale gezondheid) vormt hierbij de basis.  De GEM hypothese is dat de zorg niet verbetert door de match van de vraag met het bestaande ggz aanbod te optimaliseren (selectie of aanbodgericht), maar door in gezamenlijkheid een antwoord te formuleren op de vraag van de cliënt.  Dat vraagt om een verruiming van zinvolle en relevante interventies. Hierbij betrekt GEM nadrukkelijk ook ervaringsdeskundigheid, welzijnsaanbod en aanbod uit het publieke domein.

Het is een gezamenlijk project van ondermeer gemeente Doetinchem, de Stadskamer, Buurtplein, Huisartsenvereniging Oude IJssel, Twomorrow, Iriszorg, GGD, Menzis en GGNet.
8RHK Gezond helpt GEM Doetinchem door ondermeer een businesscase op te stellen en andere manieren van financieren te onderzoeken voor mentale gezondheid.

Meer informatie GEM Mental Health Hub 

Op de website van GEM Nederland kun je meer lezen over de aanpak van GEM: GEM | De Nieuwe GGZ.
Bij ZonMw vind je meer informatie over het project in Doetinchem: Mental Health Hub - ZonMw.

 

Preventie Platform Jeugd Oost Achterhoek

Deze ontwikkelplek richt zich op het gezond, stabiel en veilig opgroeien van kinderen en jongeren tot en met 23 jaar.  Dit doen zij door de krachten van de verschillende organisaties te bundelen en in gezamenlijkheid een preventief aanbod rondom verschillende thema’s en signalen te ontwikkelen en aan te bieden. Het preventie platform vindt het belangrijk dat ouders, opvoeders en jongeren participeren in de aanpak die ontwikkeld wordt. Daarnaast wil het platform een plek bieden waar organisaties hun (zorg) signalen kunnen delen en samen werken aan concrete plannen.  

Het Preventie Platform Jeugd is een samenwerking tussen de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk en verschillende (zorg)organisaties.
8RHK Gezond helpt om de effecten beter in beeld te hebben door monitoring en onderzoekt andere manieren van financieren. Bovendien wil 8RHK Gezond helpen door inwoners (ouders en jeugdigden) meer te betrekken bij de plannen. 

Meer informatie Preventie Platform Jeugd Oost Achterhoek

Op de website kun je meer lezen over de aanpak: www.preventieplatformjeugd.nl

 

Zorgcorporatie Mariënvelde

Zorgcorporatie Mariënvelde is een paar jaar geleden ontstaan toen dorpsinwoners zelf het initiatief namen om zo goed en lang mogelijk met elkaar in het dorp te kunnen wonen. Hierdoor is de leefbaarheid in het 900 inwoners tellende dorp behouden gebleven. 
De Zorgcorporatie probeert zoveel mogelijk ondersteuningsvragen in Mariënvelde op te lossen door het inzetten van inwoners, al dan niet samen met professionele ondersteuning. Het uitgangspunt is te kijken wat mensen wel kunnen in plaats van wat zij niet kunnen. Dus zo gewoon mogelijk en alleen daar waar nodig speciaal.

Naast de inwoners zelf denkt ook gemeente Oost Gelre volop mee hoe ze de inwoners van Mariënvelde kunnen ondersteunen. Evenals de vele andere betrokken organisaties en ondernemers. 
8RHK Gezond om te helpen met verbreden van hun initiatief, over de grenzen van de wet-en regelgeving heen. Daarnaast vragen ze de inzichten te borgen en helpende bouwstenen – ook wel de werkende mechanismen - op te halen die helpend zijn voor andere kernen in de regio. Dit doen we door een ‘groene weide’ op te zetten, waarin geëxperimenteerd wordt met domeinoverstijgend samenwerken met alle (financiële) gevolgen van dien.  

Meer informatie Zorgcorporatie Mariënvelde

Op de website kun je meer lezen over de aanpak: Zorgcorporatie - Marienveldsbelang