Gezond leven in de Achterhoek

We willen dat Achterhoekers gezond en gelukkig zijn en daarover zelf de regie hebben. Gezondheid, preventie en leefstijl zijn leidend, niet ziekte en behandeling. We doen dit via preventie en zorginnovatie en spannen ons er samen maximaal voor in dat onze inwoners zich gezond en gelukkig voelen en minder zorg nodig hebben. Bij al onze inspanningen betrekken we vanaf het begin inwoners en patiënten.

8RHK Gezond is een initiatief van thematafel De Gezondste Regio.
Deelnemende organisaties in 8RHK Gezond zijn o.a.: gemeenten, GGDNOG, Entrea Lindenhout, Sensire, GGNet, Marga Klompé, Huisartsenzorg Oude IJssel, HOOG, Menzis, Proscoop en HealtKIC.

Lees hier meer over de visie van de thematafel De Gezondste Regio of bekijk het animatiefilmpje 'Samen langer gelukkig en gezond leven in de Achterhoek.

 

Ons stelsel voor gezondheidszorg is ziek

De Nederlandse gezondheidszorg behoort tot de top drie van de wereld. Toch gaat nog steeds alle aandacht uit naar het repareren van gezondheidsschade, die ook nog eens steeds vaker onherstelbaar is. Door stijgende kosten en de kwaliteit die zwaar onder druk staat, loopt de conditie van ons zorgstelsel achteruit. Door te focussen op méér gezondheid willen wij ervoor zorgen dat inwoners van de Achterhoek toegang behouden tot goede zorg.

Gezondheid is meer dan niet ziek zijn

Gezondheid hangt niet alleen samen met het functioneren van lichaam en geest, maar ook met kwaliteit van leven, sociale interactie en zingeving. Dus vinden wij dat er meer aandacht moet zijn voor alles wat een mens gezond maakt en houdt. Met als resultaat een samenleving waarin mensen in balans zijn, langer gezond blijven, gelukkiger leven en naar vermogen mee kunnen doen.

Gezondheid als het nieuwe normaal

Gezondheid begint en houdt niet op bij de (gezondheids)zorg. Gezondheid moet een vanzelfsprekendheid zijn; een basisprincipe voor de inrichting van de samenleving. Met systemen die gezonde keuzes en gedeelde verantwoordelijkheid faciliteren en stimuleren. Een duurzame kanteling naar een systeem dat is ingericht op meer gezondheid en minder ziekte kan het tij keren. Het is onze missie deze fundamentele omwenteling in de gezondheidssector teweeg te brengen.

Systeemverandering in kleine, concrete stappen

Het systeem van (gezondheids)zorg in Nederland is ingericht op het behandelen van ziekte. Daardoor missen we structurele financiering van interventies die mensen gezond houden. Bovendien meten we onvoldoende wat wel en niet werkt op het gebied van gezondheidsinterventies en ontbreekt organisatiekracht. Daarom heeft HealthKic het Kavelmodel ontwikkeld dat een aantal belangrijke en noodzakelijke randvoorwaarden toevoegt aan het huidige systeem. Een model bovendien dat geen revolutie veroorzaakt, maar de benodigde kanteling evolutionair vormgeeft.

Samen worden we steeds gezonder

Samen willen we laten zien wat het sociale, medische en financiële effect is van (preventieve) gezondheidsinterventies. Wat werkt wel en wat werkt niet? Wat leren we hiervan en hoe kunnen we dit breed toepassen om een steeds gezondere samenleving in de Achterhoek te realiseren? Deze geleerde lessen willen we delen met iedereen, binnen en buiten de Achterhoek!